آموزش حرفه ای نان های حجیم و نیمه حجیم در آموزشگاه ماه

21 - 22 دیماه
مربی : استاد ذوالفقاری
برای اولین بار در اصفهان در آموزشگاه ماه
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره با شماره 36623249 تماس حاصل فرمایید.