f15f26.jpg

برای پخت سبزیجات باید سبزی را در آب جوش ریخت

 

 

 

سبزی را با حرارت تند باید پخت ولی زیاد له نشود و برای سرخ کردن حرارت باید متوسط باشد و نمک سبزیها را باید در اواخر پخت اضافه کرد . میزان آب سبزی که در آن میریزیم باید زیاد باشد تا موقع جوشیدن روی هم انباشته نشود . اگر بخوایم مواد مقوی در سبزیجات باقی بماند بهتر است آب در حدی باشد که در پایان پخت همه ی آب جذب مواد شود . برای خرد کردن سبزی ابتدا سبزی را پاک کرده سپس شسته ضدعفونی نموده بعد آن را خرد می کنیم . اول سبزی را شسته و میگذاریم آب آن گرفته شود و بعد روی پارچه ای تمیز در سایه خشک می کنیم . برای استفاده از سبزی خشک آول آن را در آب نیمه گرم خیسانده و پس از نرم شدن سبزی از آن استفاده میکنیم . و هر یک کیلوگرم سبزی تازه برابر با 50 گرم سبزی خشک است .

مهناز داودی