یکی ازمسائل بسیار مهمی که برای سرخ کردن بادمجان مورد توجه است مقدار روغن مصرفی در سرخ کردن بادمجان است

 برای اینکه بادمجان ها حداقل روغن را به خودش بگیرد ، میتوانید سفیده تخم مرغ را با چنگال بزنید تا سفیده کف کند . بعد از اینکه بادمجان ها را پوست گرفتید و نمک زدید و بعد از عرق کردن بادمجان ها را با دستمال مخصوص آشپزخانه خشک کنید سپس بادمجان ها را با قلمو به سفیده آغشته کنید و بعد آن ها را سرخ کنید .

مهناز داودی